Amnestie neplatičů výživného

Otevřený dopis prezidentovi

Náklady na jednoho vězně činí 1 000,- Kč za den, tj. měsíčně 30 000,- Kč. Podle statistiky Ministerstva spravedlnosti o rozhodování soudů o výživném činí průměrné výživné 2 749,- Kč.

Stát tedy vynakládá více jak desetinásobek průměrného výživného na věznění neplatičů výživného a potřebné děti nechává živořit. Pokud je neplacení výživného společensky nepřijatelné, pak ze strany státu je takové řešení negativního jevu hrubě nemravné.

V současné době je pro neplnění výživného uvězněno 2 245 osob. Zcela nepochybně je potřeba hledat řešení problému s neplacením výživného, ale za každý další den diletantství ministra spravedlnosti JUDr. Pospíšila vyhazujeme ze státního rozpočtu 2 245 000,-Kč.  To jsou však pouze náklady na již odsouzené neplatiče výživného, kdy další nemalé náklady jsou vynakládány na stíhané osoby. Aby zbytečných nákladů nebylo málo, ministr spravedlnosti JUDr. Pospíšil v těchto dnech uspořádal dvoudenní „žranici“ (konferenci) pro ministry spravedlnosti zemí bývalého východního bloku, které „překvapivě“ řeší stejný problém, na místo toho, aby hledal inspiraci v Německu, Rakousku či ve Francii, které ve svém právním řádu nemají žádné pozůstatky komunistického trestního práva a přesto nemají problém s neplněním výživného v tak masivním rozsahu jako je tomu u nás.

Asi jako jediný vysoký politik jste pochopil nesmyslnost věznění neplatičů výživného a těmto osobám často udělujete milost.

Udělte prosím tentokrát milost všem občanům České republiky a vyhlaste amnestii neplatičů výživného, kdy každý další den bezbřehého diletantství ministra spravedlnosti JUDr. Pospíšila jen prohlubuje krizi státního rozpočtu a bezúčelně zadlužuje všechny občany České republiky.


Celý text dopisu a další informace ZDE

www.adikia.cz

 

Upozornění

Petiční akce skončila, nelze přidávat další podpisy

Statistické údaje

Petici podepsalo celkem 87 občanů

Seznam všech signatářů

Počet návštěvníků této stránky: 3181

© 2011–16 Tomáš Pecina in Django.
Licensed under GNU GPL3, source code available from GitHub.