Chceme justici bez komunistických soudců a státních zástupců!

Po čtyřletém úsilí se nám podařilo dosáhnout zveřejnění seznamu přibližně tisíce jmen soudců a státních zástupců, kteří byli před rokem 1989 členy Komunistické strany Československa. Prokázalo se, co jsme do té doby jen tušili: byli to právě bývalí komunisté, kdo stojí za těmi nejhoršími rozsudky a největšími excesy české justice posledních dvaceti let. Právě oni tvoří páteř a základ toho, co jsme si uvykli nazývat justiční mafií, a co – zásluhou komunistické soudkyně Vrchního soudu v Praze Romany Vostrejšové – tak opět bez risika nazývat nesmíme.

Domníváme se, že lidé, kteří se vědomě a z vlastní vůle přihlásili ke všemu, co představoval komunistický režim ve fasi husákovské normalisace, k brutálnímu potlačení politické oposice, k ruské okupaci, k justičním vraždám 50. let, k ideologii, která rozdělovala lidi do tříd a ty, které označila za své nepřátele, zbavila nejdřív majetku a pak, často na desítky let, i osobní svobody a někdy i života, ztratili způsobilost být soudci nebo státními zástupci demokratické země.

Nechceme, aby nás soudili a aby o nás rozhodovali bývalí komunisté: nemají na to morální právo.

Proto vyzýváme Parlament České republiky, aby přijal novelu zákona o soudech a soudcích a zákona o státním zastupitelství, jíž bude vyslovena neslučitelnost členství v normalisační KSČ nebo kandidatura do ní s funkcí soudce nebo státního zástupce a na jejímž základě komunističtí soudci a státní zástupci svých funkcí ke dni účinnosti novely pozbudou.

V Praze dne 15. února 2011

Tomáš Pecina
Konzervativní strana
za správnost
Jan Holeček, kancléř
SODALES SOLONIS o. s.
Jan Šinágl, předseda


Chcete-li nás podpořit, prosím, vystavte na svých stránkách náš banner nebo button, s odkazem na stránky petice:

468×90
120×90
120×60
Upozornění

Petiční akce skončila, nelze přidávat další podpisy

Statistické údaje

Petici podepsalo celkem 2213 občanů

Seznam všech signatářů

Počet návštěvníků této stránky: 54934

© 2011–16 Tomáš Pecina in Django.
Licensed under GNU GPL3, source code available from GitHub.